Domů » Zmena konateľa

Zmena konateľa

Každému úkonu predchádza rozhodnutie. Aj vy ste sa rozhodli? Rozhodli ste sa pre zmenu konateľa v spoločnosti? Zameriavame sa na sprostredkovanie služieb v oblasti podnikania, poskytujeme poradenstvo a všetky potrebné dokumenty, potrebné pre uskutočnenie vášho plánu a zámeru v oblasti obchodu a podnikania. Zmena konateľa sro je uskutočniteľná osobne, ale aj formou online, čo je cenovo výhodnejšie riešenie, tak prečo nepostupovať krok za krokom podľa príslušných návodov a postupov a nezrealizovať danú zmenu elektronicky?
Ako sprostredkovateľská firma, vieme potrebné zmeny uskutočniť za vás, vypracujeme písomnosti a dokumenty, ktoré je nevyhnutné podpísať, čím nadobudnú právoplatnosť a našou úlohou zostáva ich podanie do obchodného registra.

zmena konateľa online

Zmena konateľa sro sa považuje za bežne vykonávanú zmenu v spoločnosti. Všetko vykonáme za vás. Takže vy nepotrebujete venovať hodiny vášho voľného času zariaďovaniu potrebných písomností, navštevovaniu úradov a podobne. Stačí, keď vyplníte objednávku, ktorú nájdete na našich stránkach a ďalej budete postupovať podľa uvedených a zaslaných inštrukcií k dosiahnutiu vami požadovanej zmeny. Zmena v obchodnom registri prebehne do 5 až 6 pracovných dní a o jej uskutočnení budete informovaný prostredníctvom vášho emailu.

podnikanie

K zmene konateľa sro patrí odvolanie jedného alebo viacerých konateľov a vymenovanie nového alebo nových konateľov spoločnosti. Táto zmena si vyžaduje postupovať v jednotlivých bodoch, ktoré smerujú k zápisu zmeny do obchodného registra. Vtedy môžeme povedať, že došlo k uskutočneniu danej zmeny, k jej vykonaniu a k splneniu stanovenej úlohy. V prvom rade, ide o samotné rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o uskutočnení danej zmeny. Toto rozhodnutie sa prijíma na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti. Je tu potrebné uviesť všetky požadované údaje o konateľovi a podpis konateľa úradne overiť, aby mohlo dôjsť k zápisu zmeny v obchodnom registri, čím sa považuje proces za vykonaný a ukončený.