Domů » Mešká Váš let? Nevešajte hlavu, máte nárok na odškodné!

Mešká Váš let? Nevešajte hlavu, máte nárok na odškodné!

Zo všetkého zlého môže prísť aj to dobré, respektíve tá pozitívna stránka, ktorá by sa za iných okolností nestala. To platí vo viacerých prípadoch, no ako funkčný príklad môžeme uviesť pomerne známu situáciu z letiska, kedy nastane problém s náhlym meškaním alebo zrušením vášho spoja. Na prvý pohľad ide určite o neprajnú a nevítanú situáciu, ale na druhej strane je možné za meškanie letu získať ako kompenzáciu nemalý kapitál či služby zdarma.

letadlo

  • Môžeme vravieť o čiastke v hodnote niekoľko stoviek eur, minimálne o kompenzácii v podobe bezplatnej stravy, telefonátu či ubytovania v hotelovej izbe.

Forma, hodnota a výška kompenzácie podlieha viacerým faktorom, v skratke sú však tými hlavnými dĺžka meškania a jeho okolnosti a dĺžka plánovej trasy.
Pochopiteľne nárok na vyššiu čiastku odškodného vzniká väčším meškaním, respektíve v trvaní 3 až 5 hodín. Odškodné musí letecká spoločnosť poskytnúť aj v prípadoch, kedy vravíme minimálne o 2 hodinovom meškaní, kedy cestujúcim vzniká nárok na stravu či telefonát, to všetko zdarma. Niektoré spoločnosti možno poškodeným „doprajú“ bagetu, ale pravda je taká, že máte nárok zájsť do leteckej reštaurácie a dopriať si plnohodnotný obed s tým, že si odložíte účet (kvôli preplateniu stravy). O finančnej kompenzácii však vravíme spravidla až pri minimálne trojhodinovom meškaní a výška sa orientuje tiež na základe jeho okolností.
A bežný cestujúci tak nie vždy pozná svoje práva a nie vždy si ich dokáže plnohodnotne obhájiť. A nie každému sa chce do celej veci zatiahnuť právnika.

odbavovací hala

  • Na základe pomerne častých prípadov preto vznikli spoločnosti, ktoré vám s touto kompenzáciou ako aj potrebnou dokumentáciou a všetkými krokmi pomôžu, pričom v prípade neúspechu sú tieto služby bezplatné. Ich efektívnosť je však pomerne vysoká.
  • Podľa stanovísk EÚ máte nárok na finančné odškodné už v prípade, ak do cieľa prídete o 3 hodiny neskôr.